Kasımda Kaç Şirket Kuruldu?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, kasımda bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 6,5 ve kooperatif sayısı yüzde 18,8 azalırken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9 arttı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,6 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 473,7 artarken, kooperatif sayısı yüzde 5,9 azaldı.

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 21 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 31,3 gerilerken, kooperatif sayısı yüzde 27,5 artış kaydetti.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 46,7 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 294 artarken, kooperatif sayısında yüzde 20,8 azalış görüldü.

KASIMDA TUNCELİ VE ARDAHAN’DA ŞİRKET KURULMADI

Söz konusu ayda kurulan 10 bin 663 şirket ve kooperatifin yüzde 84,6’sını limitet şirketler, yüzde 12,9’unu anonim şirketler, yüzde 2,4’ünü ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,3’ü İstanbul, yüzde 11,3’ü Ankara ve yüzde 6,7’si İzmir’de kuruldu. Geçen ay Tunceli ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Yılın 11 ayında 118 bin 949 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan 101 bin 771 limitet şirket toplam sermayenin yüzde 71,1’ini, 14 bin 219 anonim şirket ise yüzde 28,9’unu oluşturdu. Kasımda kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, ekime göre yüzde 16,6 artış gösterdi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 494’ü ticaret, 1499’u inşaat ve 1470’i imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 576’sı inşaat, 535’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 135’i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Kasımda kapanan şirket ve kooperatiflerin 825’inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 323’ünün inşaat, 357’sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 4 bin 608’inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 1166’sının inşaat, 1059’unun imalat sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti.

Kasımda 260 kooperatif kurulurken bunların 183’ü konut yapı, 47’si işletme, 9’u turizm geliştirme kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay 895 yabancı ortak sermayeli şirketin, 514’ü yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarınca kuruldu. Şirketlerden 45’i İran, ve 32’si Rusya Federasyonu ortaklı oldu

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 118’i anonim, 777’si limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir